Voorwaarden

  1. RESERVERING

Na ontvangst van de reservering sturen wij per email een bevestiging. Wij vragen om binnen één week een aanbetaling van 50% van de totale verblijfskosten te doen. De reservering is definitief zodra wij de aanbetaling ontvangen hebben. Bij uitblijven van de aanbetaling binnen één week hebben wij het recht om de kamer opnieuw vrij te geven voor verhuur.

  1. WIJZIGEN EN ANNULEREN

Eventuele wijzigingen kunnen via email of telefonisch contact worden overlegd. Wanneer Auberge Le Grillon akkoord gaat met de wijzigingen versturen we een nieuwe bevestiging, waarin de wijzigingen verwerkt zijn.

Bij annulering worden de volgende bedragen in rekening gebracht:

  • bij annulering tot 60 dagen voor aanvang van het verblijf wordt de aanbetaling door ons volledig gerestitueerd. Er wordt een bedrag van € 15 aan administratiekosten berekend.
  • bij annulering binnen 60 tot 7 dagen voor aanvang van het verblijf wordt de aanbetaling uitsluitend gerestitueerd indien we de kamer opnieuw hebben kunnen verhuren. Er wordt een bedrag van € 15 aan administratiekosten berekend.
  • bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van het verblijf en bij afbreken van een gereserveerd verblijf is het gehele bedrag van de reservering aan ons verschuldigd.
  1. AANKOMST EN VERTREK

De gereserveerde kamer is op de dag van aankomst vanaf 16.00 uur ter beschikking. Op de dag van vertrek dient de kamer uiterlijk om 11.00 uur vrijgegeven te zijn.

  1. AANSPRAKELIJKHEID

Auberge Le Grillon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, diefstal of verlies van eigendommen van gasten. Hetzelfde geld voor letsel berokkend aan gasten, ongeacht de oorzaak daarvan. Betreding van ons terrein is voor eigen rekening en risico.

Gasten dienen zelf zorg te dragen voor een annuleringsverzekering en een reisverzekering.

  1. OVERMACHT

Indien Auberge Le Grillon een reservering moet annuleren ten gevolge van overmacht, dan wordt de gedane aanbetaling terugbetaald. Auberge Le Grillon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor overige door de gast geleden schade, er kan geen verdere aanspraak worden gemaakt op enige vorm van vergoeding, van welke aard dan ook.